Technology

Reka Cipta di Petrosains!

Reka cipta dan aktiviti berasaskan ‘hands-on’ sudah semestinya disediakan kepada sesiapa sahaja yang berkunjung ke Petrosains.

Reka cipta dan aktiviti berasaskan ‘hands-on’ sudah semestinya disediakan kepada sesiapa sahaja yang berkunjung ke Petrosains. Antaranya adalah belajar tentang koding mudah dan ‘LED Race’.

rahim

Posted on 2020-07-01

Interaktif, ruang yang mesra komuniti di mana semua orang boleh mereka cipta, belajar, meneroka sains, teknologi, kemahiran kejuruteraan menggunakan pelbagai alatan dan bahan.

Pendedahan STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) dalam kemahiran digital menjadi salah satu tarikan di Petrosains. Bengkel-bengkel ini sangat sesuai untuk semua peringkat usia menerokai ilmu dalam pelbagai cabang sains.

Jangan lupa untuk mengalaminya sendiri apabila anda berkunjung ke Petrosains!

Share

0